Yousef Assidiq

Muslimsk feminisme!

Kva er feminisme for muslimske kvinner? Er det annleis enn for andre kvinner? I norsk debatt kan det verke sånn. […]