velferdsstat

La de arme små komme til meg

  En far jeg kjenner, svarte følgende om barnebidrag før jul: – Jeg vil ikke betale bidrag. Jeg ønsker å […]

Den som har skal få

Den offentlege debatten om foreldrepermisjon har handla mest om fordeling av omsorg og lønnsarbeid mellom menn og kvinner. Men der […]