Utvikling

Nykonservativt tilbakeslag?

Seksuell og reproduktiv helse står i fare for å bli nedprioritert i de nye utviklingsmålene til FN. Både verden og […]

Samfunn som hater kvinner

  Marte-saken er en påminnelse om hvordan kvinner verden over opplever grove menneskerettighetsbrudd. Marte-saken er nesten for ekstrem til å […]

Kvinner som business- strategi

Kvinnekampen, som så dagens lys for over 100 år siden og startet med kampanjer for kvinnelig stemmerett, ble før sett […]