utjevningspolitikk

La de arme små komme til meg

  En far jeg kjenner, svarte følgende om barnebidrag før jul: – Jeg vil ikke betale bidrag. Jeg ønsker å […]