usynliggjøring

De klasseløse

Vi har ikke økonomisk selvstendighet i Norge før kvinner, i alle samfunnslag, kan velge sin sivilstatus uten at kronisk fattigdom […]