ungdomsopprør

Opprådde gjerningsmenn

En historie om ungdom som er blitt ranet i Oslo by, og om gjerningsmenn som  ikke vet sine arme råd. Jeg […]