ufrivillig deltid

Misforstått likestilling!

Pia Bergmann gjesteblogger for maddam i dag   For en måned siden kunne vi lese at ”kvinner er selv skyld […]