transfolk

Et nytt år, en ny morgen

Til tross for mange utfordringer mener jeg det er grunn til optimisme rundt transfolks situasjon i Norge. La oss starte […]