terrorisme

Hvem er Eddy?

Hva påvirker vårt syn på seksualitet, kjønn og likestilling? Ofte svarer folk at religion og hvor man kommer fra betyr […]