Terror

Miljøkampen er fredskamp

Venner! Det er valgår og vi lever i en urolig verden. For å forstå det politiske verdensbildet må vi minne […]

De krenkede

Historien er like enkel som den er gammel: Hvis jeg ikke kan bli anerkjent som en del av fellesskapet, vil […]

Tid for antirasisme

22. juli vil for meg alltid være den dagen verden ble snudd opp ned og det uvirkelige kom oss så […]