sykepleie

Snakk om det

Jeg har aldri jobbet i psykiatrien, med unntak av noen ekstravakter jeg tok som sykepleierstudent rundt årtusenskiftet. Men som intensivsykepleier […]

Lederskvis

En dag vi diskuterte hennes arbeidssituasjon, fortalte min leder meg at nesten all tiden hennes gikk med til administrative oppgaver. […]

Å ta støtet

Jeg glemmer aldri den dagen en pårørende, som akkurat hadde fått vite at hennes nære slektning var blitt alvorlig og […]

Tida vi trenger

En gang jobbet jeg som renholder. Vi kjørte rundt med en liste over steder vi skulle vaske. Barnehager, fabrikker, kontorlokaler. […]

Helseskadelig helsehjelp

  Et sted i Norge en ettermiddag rundt kl 15, holder en hjemmesykepleier i kommunehelsetjenesten på å avslutte et pasientbesøk. […]

Det er faktisk nok nå.

For 17 år siden fødte jeg et barn på et sykehus i Norge. Jeg hadde det flott, og var ikke […]

Prioriteringer, takk

Det er natt på intensivavdelingen. En stille og folketom korridor vitner om at det jobbes intenst inne på pasientrommene. To […]