Sykehjem

Ansatte vinner når kommunen tar over sykehjem

Når jeg en dag havner på sykehjem er jeg ikke i tvil om hvem det er jeg vil at skal […]

Tid til omsorg

Kvinner og menn som jobber i helse- og omsorgsyrker bør få mer tid, både hjemme og på jobb. Da må […]