surrogati

Hvitvasking av surrogati

Vi nærmer oss 8. mars og igjen løftes paroler mot kommersiell utnytting av kvinners kropper over hele verden. Kvinnefronten erfarer […]

Kvinnen som beholder? Klart nei til surrogati på Nordisk forum, Malmø

Surrogati: Er kvinnen bare en beholder som kan kjøpes og leies av dem med nok penger? Spørsmålet om surrogatimoderskap ble […]

Kvinnekroppen kan ikke kjøpes

Diskusjonen om surrogati må handle om hvorvidt vi kan tillate at rike mennesker kjøper fattige kvinners kropp. Surrogati-debatten raser i […]

Surrogati er fortsatt utnyttelse

Skal vi tillate at kvinner selger kroppen sin for å produsere barn fordi enkelte surrogatimødre er glad for å tjene […]

Surrogatiindustriens glemte ofre

“Mens norske surrogatiforeldre betaler opp mot en halv million kroner for et surogatibarn, sitter de fattige surrogatmødrene igjen med bare […]

Mælands lov

Gunnell Sandanger gjesteblogger for Maddam i dag. I forrige århundre begynte kampen for at kvinner skulle få råderett over sin […]