stillinger

Prioriteringer, takk

Det er natt på intensivavdelingen. En stille og folketom korridor vitner om at det jobbes intenst inne på pasientrommene. To […]