slik jeg ser det

Hverdagsdiskriminering – et uviktig hverdagsproblem?

Vi snakker om hverdagsrasisme, fordi vi vil ha det bort. Vi snakker om hverdagsmobbingen på nett, fordi vi vil den […]