samiske verdier

Av samene lærte jeg ansvar

Lykke oppstår ikke av seg selv. Den kommer når man lever et verdig liv, og påvirkes av hvordan du tar […]

Sammen om en ny tid

Diskriminering er forskjellsbehandling uten saklig grunn. Noen diskriminerer uten at det var meninga. Atter andre diskriminerer med viten og vilje. […]