Riddu Riđđu

Av samene lærte jeg ansvar

Lykke oppstår ikke av seg selv. Den kommer når man lever et verdig liv, og påvirkes av hvordan du tar […]