religionsfrihet

Ja takk til en sekulær stat

    Vi lever i 21. århundre og vi i Norge har ennå ikke fullført ønsket om å skille staten […]

Religionsfrihet eller kjønnslemlestelse?

Religiøse og kulturelle skikker som innebærer irreversible fysiske inngrep på nyfødte barn, burde verken godtas, forsvares og aller minst betales […]