Rekruttering til helse og omsorgsfag

Tid til omsorg

Kvinner og menn som jobber i helse- og omsorgsyrker bør få mer tid, både hjemme og på jobb. Da må […]