regjeringens asylinnstramminger

Listhaug legg lista

Døy på vegen eller døy der du er, men kom ikkje her. Det syns å vera bodskapen i denne grenselaust […]

Asylinnstrammingene rammer kvinner ekstra hardt

Den store flyktningkrisen som har preget Norge det siste året, er en utfordring for oss alle. Men vi må ikke […]