poesi

Den rareste sort ensomhet

I går var en kampdag. Å kjempe er sårt, å si fra er sårt. Vi hetses på nett. Vi mister […]