pårørende

Å ta støtet

Jeg glemmer aldri den dagen en pårørende, som akkurat hadde fått vite at hennes nære slektning var blitt alvorlig og […]

Når mamma dør av sprit, tier jeg resten av mitt liv

Når mamma dør av brystkreft får du vite det. Når mamma dør av brystkreft kobles kuratoren og psykologen inn. Når […]