Oslo SV

Forventer skolen at mor jobber deltid?

Da jeg begynte på skolen fantes det ikke noe skolefritidsordning. Så i første klasse da jeg var ferdig tidlig, gikk […]

Ansatte vinner når kommunen tar over sykehjem

Når jeg en dag havner på sykehjem er jeg ikke i tvil om hvem det er jeg vil at skal […]