norsk litteratur

De dyktige rakkerungene

Rakkerens jentunger anno 2017 kan ikke ta seg tid til å tenke. Mens et av Arbeiderpartiets eldste og klokeste hoder, […]

Populære problemer?

Er det bare meg, eller er menns problemer mer populære enn andres? Den norske hvite middelklassemannen befinner seg i en […]