nedsatt funksjonsevne

– Stortinget annerkjende oss ikkje

Tida har gått framover på feltet som gjeld personar med nedsett funksjonsevne. Likevel er personar med nedsett funksjonsevne nedprioritert. Mange […]

Du har rett, det er ikkje rett – men det skjer likevel

  Er det ei ny utdanning som skal til? Er det meir forsking? Eller eit klårt regelverk? Korleis skal ein […]

Eit tapt slag?

Eg er ei mor akkurat som deg, med ein draum som kanskje vart knust av gjestebloggar Mari Svartveit Hansen    […]