NAV

Vekk med NAV – inn med folkevett og hjartevarme

Denne gongen skal eg ta opp mine tankar kring Nav og at egentleg ynskjer å skapa noko nytt og eit […]

Default foreldrepermisjon

For eit par veker sidan søkte eg NAV om foreldrepengar. Då vart det veldig tydeleg at fordeling av foreldrepermisjon og […]

De klasseløse

Vi har ikke økonomisk selvstendighet i Norge før kvinner, i alle samfunnslag, kan velge sin sivilstatus uten at kronisk fattigdom […]

Som en kanon i magen

  Klasse: Navs behandling av vanskeligstilte viser hvorfor den svenske filmen ”spise sove dø” er relevant også i Norge. Fredag […]

Sett nedenfra

Hvordan ser likestillingspolitikken ut med andre ”klassebriller”? I september la likestillingsutvalget fram Politikk for likestilling som tar for seg likestillingspolitikken […]

Nyutdanna, blakk og arbeidsløs

Nyutdannede bør få dagpenger for å kunne konsentrere seg om å komme i relevant jobb.   Dette er en kronikk jeg […]