mor med nedsett funksjonsevne

Eg må vera superwoman

Eg kjenner kjensla av at eg må skriva om den situasjonen som har råka alle – Koronaviruset. Eg er mor […]

Eg er ikkje berre ein navar

Dette er det orginale innlegget som eg skreiv til Klassekampen. Det er litt lengre enn det som vart trykt der. […]

Fylgjesven og fiende

Denne gongen serverer eg den minste teksten nokon gong på Maddam. Eg har aldri skreve dikt før. No deler eg […]