miljøkamp

Miljøkampen er fredskamp

Venner! Det er valgår og vi lever i en urolig verden. For å forstå det politiske verdensbildet må vi minne […]