meningsmaskiner

Skudd fra hofta

  Kvinne: vær en løs kanon så skal du se at du blir likestilt   Det er kvinnenes feil at […]