ME-syk

Alene i mørket

Tenk deg at du en dag mister alt – helse, sosialt liv, jobb. Hele din før så hendelsesrike hverdag erstattes […]