mannsrollen

Enkle menn rider igjen.

  Er det debatten om menn som er «enkel» eller er det selve mannen som er det? Som et realt […]

Offer for feministene?

Eivind F. Skjellum går i Dagbladet 15.8. sterkt ut mot feminismen og hevder menn nå er blitt offer for en […]