Mailiss Solheim

Ekteskap og fridom

Som den Hollywood-generasjonen vi er, kan vi alle litt av kvart om kjærleik og klisjear. Vi har eit tikkande soundtrack […]

Verdilause menn

Det er januar. Tida for å bli ny. Bli ein betre versjon av seg sjølv. Lage nyttårsforsett for å klare […]