lyrikk

Fråflyttarkvinnene

Kva er heime for deg? For meg er heime forsatt heime på garden på den vesle øya eg kjem frå. […]