kvinnerepresentasjon

Du bør stille!

Hvem skal på lista? I disse dager er partilag over det ganske land i ferd med å lage lister til […]

Sneglefart

Maddam stør kampanjen om #kvinnerinn i kommunestyra. Her forklarer Trine kvifor ho meiner du bør krysse kvinner inn ved valet […]

When women succeed, America succeeds

Horrorstatistikk for kjønnsbalanse i kongressen gjør at USA ligger bak land som Afghanistan, Algerie, Burundi når det gjelder likestilling i […]

Menn i toppen

Dagens regjering har tre menn i de tyngste posisjonene: statsminister, finansminister og utenriksminister. Derfor burde regjeringen hatt 63 prosent kvinner […]

Like menn leker best?

Jeg har bestemt meg. Jeg kommer ikke til å gå på debatter med uanstendig lav kvinneandel. Når Det Norske Studentersamfunnet […]