kvinner i distriktene

Mine juleynskjer under treet

Kjære Erna Eg ynskjer meg fleire gåver til jul. Eg skal ikkje leggje skjul på at eg er bekymra både […]

Fråflyttarkvinnene

Kva er heime for deg? For meg er heime forsatt heime på garden på den vesle øya eg kjem frå. […]

Vil vi ha kvinner i distriktene?

Helt fra 1960-tallet og fram til i dag har sentrale myndigheters løsning på kvinners situasjon i distrikts-Norge vært å kaste […]