kvinnelige flyktninger

Kvinner på flukt – et mareritt

Når man tenker på flyktninger ser man for seg en mann: Han er på flukt, krysser et gjerde og tar […]