kreativitet

Mennesker, ikke maskiner

Vi sitter her som insekter på fluepapir og stirrer i veggen. Jeg er på min tiende dag som mygg og […]