køyre som ei kjerring

Bilar, barn og bransjefolk

Kva er det eigentleg med bilar som gjer at både barn og bransjefolk veit at kvinner alltid køyrer kjerra og […]