Kommunelegen i Vinje

Spar meg for høye herrer og ren moral

Uansett hvor pent legen sier “Det er mot min overbevisning å henvise deg til abort” vil det føles som en […]