kink

Om trans og kink

TW: Denne artikkelen diskuterer eksplisitt seksuell tematikk. Jeg har opplevd at mange som ikke selv er trans har en holdning […]