Islam

Kulturprolaps og klassekrampe

  Niqab-motstandere og kulturkrigere tilslører den egentlige sivilisasjonskampen: Klassekampen. I Norge lever 16 % av oss under EUs fattigdomsgrense. Det […]

Antisemittismen bekjempes av bedre tenkere

70 år etter frigjøringen av Auschwitz og Holocaust blir en ung jødisk mann drept utenfor synagogen i København, like etter […]

Muslimsk feminisme!

Kva er feminisme for muslimske kvinner? Er det annleis enn for andre kvinner? I norsk debatt kan det verke sånn. […]