innvandringspolitikk

Kafkaprosessen

I kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015 lanserte regjeringa ei rekke tiltak for å redusera innvandringa. “Innstramninger II”, som var namnet […]

Om kjærleik og landegrenser

For dei av oss som har funne kjærleiken på tvers av landegrenser er det ikkje berre å gifta seg og […]

Sylvi Listhaug

Det store sviket mot innvandrarkvinnene

Heilt sidan 1970-talet har minoritetskvinnerørsla i Noreg kjempa for at kvinner som har innvandra til Noreg på grunn av ekteskap skal […]

Strengast i Skandinavia?

Danmark har lenge vore berømt og berykta for den strenge familieinnvandringspolitikken. 24-års aldersgrense, tilknytingskrav og så bortetter har gjort mange […]

Listhaug legg lista

Døy på vegen eller døy der du er, men kom ikkje her. Det syns å vera bodskapen i denne grenselaust […]