hijab

Kulturprolaps og klassekrampe

  Niqab-motstandere og kulturkrigere tilslører den egentlige sivilisasjonskampen: Klassekampen. I Norge lever 16 % av oss under EUs fattigdomsgrense. Det […]

Boikott reisen til Iran!

Anniken Huitfeldt hevder at hennes stemme mot obligatorisk hijab i Iran ikke vil bli hørt hvis hun blir i Norge […]