heteronormativitet

Heterohelvete

Leiaren i Pakkereisenemnda meiner at heterofile må få prisavslag dersom dei ikkje er har blitt informert om at hotellet dei […]