Grønland

Om å ville bo i Oslo

For ett år siden kunne ei god venninne fortelle at vi hadde 8 års jubileum for flytting til Oslo. Jeg […]

Snikrasismefiseringa av Norge – en fortelling om ubehag

”Det er underlig å komme til Norge og se at det er greit å skille folk på bakgrunn av etnisitet. […]