funkiser

Av samene lærte jeg ansvar

Lykke oppstår ikke av seg selv. Den kommer når man lever et verdig liv, og påvirkes av hvordan du tar […]

Ansvar for mangfoldet er kollektivt!

Det er umulig å gardere seg mot funkisunger. Under debatten om bioteknologiloven ble det klinkende klart at utbredte holdninger om […]