fred

Vi selger våpen til verdens største skinndemokrati og snur ryggen til situasjonen i Kashmir

Gjesteinnlegg skrevet av Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog (PhD), forsker og forfatter. En forkortet utgave av denne teksten ble publisert i […]

Miljøkampen er fredskamp

Venner! Det er valgår og vi lever i en urolig verden. For å forstå det politiske verdensbildet må vi minne […]

De stillegående kvinnebevegelsene

Det har foregått mange kvinnebevegelser i verden det siste året. Her i Norge har det vært relativt stille rundt disse […]

Bildet av Danielle-Flickr

Kjønnsnøytral verneplikt: et skritt videre som fredsnasjon?

I 2013 ble det vedtatt i Stortinget at Norge skulle ha kjønnsnøytral verneplikt, med andre ord, at kvinner fra den […]