foreldrepenger

Alt var verre før

Tenk deg at du nettopp har fått barn. Du har ikke rett på lønnet permisjon fra jobben, men du får […]

Den som har skal få

Den offentlege debatten om foreldrepermisjon har handla mest om fordeling av omsorg og lønnsarbeid mellom menn og kvinner. Men der […]

Default foreldrepermisjon

For eit par veker sidan søkte eg NAV om foreldrepengar. Då vart det veldig tydeleg at fordeling av foreldrepermisjon og […]