Eivind Skjellum

Offer for feministene?

Eivind F. Skjellum går i Dagbladet 15.8. sterkt ut mot feminismen og hevder menn nå er blitt offer for en […]