det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Kjønnspoeng: En holdningsendring for arbeidsmarkedet

Når kan vi si at formålet med særbehandling er oppnådd? Likestillingsloven §7 slår fast at: «Positiv særbehandling av det ene […]

Arbeidslivsfloka

  Arbeidsmarkedet najonalt og internasjonale minner om et kjønnsapartheid Hvilken reell betydning har det at kvinner og menn jobber på […]